Игри

Информация за страница Осигуровки

    Всички видове осигуровки трябва да се покриват от нашия работодател, но за съжаление не всички шефове са изрядни в това отношение. По принцип има и много хора, които работят в така наречения сив сектор. Това означава, че получават заплатите си изцяло в брой и на ръка, без да се фактурират и отчитат никъде въпросните суми. Казано по друг начин, не само, че не ни осигуряват здравно, социално и пр., но и изработеното от нас време няма как да ни се зачете като трудов стаж. Това евентуално би могло да ни създаде доста проблеми в годините, когато вече сме на пенсионна възраст. Трудовият стаж е това, на базата на което се определя стойността на пенсията ни, но и също дали винаги са ни осигурявали на толкова пари, колкото сме получавали. Поради това, че не всички са получавали изрядно осигуряване, на старини взимат по-малки пенсии, отколкото трябва.

     Най-популярни от всички осигуровки са здравните, защото много хора си ги внасят сами. За целта те могат да отидат до близък клон на НАП, всъщност този, който се намира в техния квартал, или до някоя електронна каса. Вторият вариант е за предпочитане най-вече поради възможността да плащаме без нуждата да се попълват различни квитанции. Така се спестява дългото и досадно писане на айбан, сумата на осигуровката с думи и цифри и много други, губещи нашето ценно време. На една електронна каса единственото, което трябва да направим, е да се регистрираме в системата. След това всяко наше посещение е съпроводено само с даване на личната карта, за да не допусне касиерката грешка при въвеждането на собствените ни данни. След това трябва да кажем за кой точно период искаме да внесем пари за здравно осигуряване. Последната стъпка е да се подпишем на фактурата, издадена от касиера. Единственото, което трябва да предвидим, е малката такса, вземана ни за банковия превод. Системата автоматично ще отчете, че сме внесли парите за конкретния период, следователно статусът ни е непрекъснат. За всеки е препоръчително да следи състоянието на статуса си и при някакви нередности веднага да реагира, като за доказателство покаже издадените ни фактури.

     Другите осигуровки са не по-малко важни, но най-много внимание се обръща именно на тези, свързани с нашето здраве. Социалните такива са грижа на работодателите, а дори и да нямаме постоянна работа с трудов договор, можем да се осигуряваме напълно сами. За целта обаче е необходимо или да имаме регистрирана фирма, или да ползваме услугите на такава, която е собственост на наши много близки хора. Благодарение на това, че се водим назначени във фирмата, а междувременно сами си внасяме осигурителните суми, това ни се води трудов стаж и следователно можем да претендираме за получаването и на съответната пенсия. Много хора ползват този начин на осигуряване, за да не влизат в групата на работещите в сивия сектор. За тях осигуряването е твърде важно, за да си позволят да губят време, което може да им се води като изработено в рамките на закона. Но в крайна сметка всеки сам решава дали да се осигурява или не.

eXTReMe Tracker